Rækkevidde beregner

Elcykel rækkevidde beregner

Der er mange faktorer, som spiller ind på rækkevidden, og elcykler er langt mere rækkevidde følsomme end f.eks. biler da den energimængde man har til rådighed og forbruger er langt mindre end for biler. Mange elcykel producenter overdriver rækkevidden helt vildt eller også opgiver de en rækkevidde under så idealiserede forhold, at det ikke kan sammenlignes med forholdene i virkelighedens verden.
 
Det vi har gjort er at vi har prøvet at registrere hvilke faktorer, som påvirker rækkevidden og dernæst prøvet at bestemme hvor meget disse faktorer påvirker rækkevidden. Der er naturligvis en vis usikkerhed ligesom en vis kombination af faktorer vil give et andet rækkevidde resultat (man kan f.ek. ikke opnå en negativ rækkevidde selvom beregningen siger dette). Men betragtes faktorerne en for en kan de godt give et nogenlunde realistisk billede af deres påvirkning på rækkevidden.
 
I nedenstående tabel ses de faktorer som vi vurderer spiller mest ind på elcyklers rækkevidde. Vi har desuden forsøgt at beregne hvor langt vores 3 modeller kan køre på en opladning (11 Ah batteri) i forhold til normale omstændigheder som anført i tabellen.
 
Rækkevidde, Voyager ca. 50km, Explorer ca. 50km, Discover ca. 45 km
Normal betingelser (se nedenfor). 11Ah batteriHastighedsniveau
(1-6)5Dette hastighedsniveau giver god medhjælp indtil 22-23 km/t hvorefter motoren umærkeligt slår fraVind
(-10 m/s  til  +10 m/s)VindstilleVinden udøver en stor påvirkning på elcyklens rækkevidde. Vindstille svarer til < 2m/s vind eller kørsel i med- og modvind (ligeligt fordelt) Medhjælp (passiv til aktiv) Jævnt Medhjælp er svær at udmåle, da det er forskelligt hvordan man opfatter et medhjælpende tråd i pedalerne. Hvor meget medhjælpen indvirker på rækkevidde, vil derfor være individuelt. Kan man træde så kraftig, at man kan mærke motoren er trådt ud af kraft, så vil det give meget ekstra rækkevidde Vægt
(60 – 100 kg)80 kgVægten angiver den samlede vægt inkl. overtøj og bagage elcyklen påvirkes medTemperatur
(0 – 30 °C)20 °CTemperaturen påvirker alle batteriers kapacitet. En lav vintertemperatur vil reducere rækkevidden betydeligtDæktryk
(1 – 5 bar)4 barEt lavere dæktryk vil gradvist give elcyklen mere modstand og selvom det ikke mærkes på hastigheden, så vil motoren bruge mere kraft og reducere rækkeviddenTerræn
(opad – nedad)FladtTerrænet vil ligesom vinden udøve en stor indflydelse på rækkevidden såfremt man overvejende kører opad bakke eller nedad bakke. Ved kørsel nedad bakke slår motoren oftes fra, idet hastigheden forøges udover den grænse motoren arbejder til
 
Kørsel(By – landevej)By-landevejKøres i områder med mange start-stop vil det ligesom med biler påvirke rækkevidden, da motoren bruger megen energi på at trække elcyklen igang
 
Vi har lavet tre eksempler på hvordan rækkevidden typisk kan beregnes. Prøv selv at finde plus og minus bidragene i figuren ovenover.
 
Eksempel 1: En 80 kg tung mand kører en sommerdag (20°C) til arbejde på en Ebike Voyager. Den ene vej er der kraftig modving (10 m/s) og den anden vej kraftig medvind (10 m/s). Han kører med maksimal hastighed (niveau 6) med almindelig medhjælp. Rækkevidden til arbejde kan beregnes til 50 km – 10 km– 4 km = 36 km. Rækkevidden hjem kan beregnes til 50 km + 12 km + 3 km = 65 km.
 
Eksempel 2: En 60 kg tung pige kører på Discover elcykel i byen med mange start og stop. Hun lader elcyklen arbejde det meste af tiden uden særlig megen medhjælp. Det er vindstille og vinter (0°C) og hun kører i hastighedsniveau 4 det meste af tiden. Rækkevidden kan beregnes til: 45 km (Discover) + 3 km (hastighedsniveau 4) + 3 km (60 kg) – 6 km (by) – 8 km (passiv medhjælp) – 5 km (vinter) = 32 km.
 
Eksempel 3: Et ægtepar kører på cykelferiepå Bornholm. Manden vejer 120 kg (med udrustning) og kvinden 80 kg (med udrustning). De kører i let kuperet terræn (ligemeget op og ned) med almindelig medhjælp. Temperaturen er 30°C, det er vindstille og de kører i højeste hastighedsindstilling. Manden kører på en Voyager og kvinden på en Explorer. Mandens rækkevidde er: 50 km (Voyager) – 6 km (120 kg) + 2 km (30°C) + 3 km (landevej) = 49 km. Kvindens rækkevidde er: 50 km (Explorer) + 2 km (30°C) + 3 km (landevej) = 55 km.
 
I figuren nedenfor har vi så forsøgt at beregne, hvor meget de enkelte faktorer kan varierer på rækkevidden