Besparelse med elcykel

Hvis du transporterer dig selv på elcykel frem for i bil er der mange penge at spare til stor gavn for miljøet. Da elcyklen forbruger langt mindre energi end en bil, og energien i øvrigt udnyttes bedre, vil omkostningen til drift af elcyklen heraf blive langt mindre. Miljømæssigt er der også megen sund fornuft i at cykle frem for at tage bilen. Hver dansker udsender CO2 svarende til ca. 12 tons CO2/år, men dette udslip kan minimeres væsentligt hvis kørslen i bil kan minimeres. Regn selv ud hvor mange penge du kan spare og hvor meget du kan reducere dit personlige CO2-udslip hvis du tager elcyklen frem for bilen på arbejde. Beregningen forudsætter ikke at bilen sælges, men blot bliver stående derhjemme i garagen eller hvor du har den parkeret. 

Elcykel besparelse og miljø.

Normal bil (14 km/l) Antal km til dit arbejde: 

 • 5 km
 • 10 km
 • 15 km
 • 20 km
 • 30 km
 • 40 km

Samlet oversigt: besparelse i kr.

Samlet oversigt: reduceret CO2-emission

» Forudsætninger for beregning 

Økonomisk bil (20 km/l) Antal km til dit arbejde: 

 • 5 km
 • 10 km
 • 15 km
 • 20 km
 • 30 km
 • 40 km

Samlet oversigt: besparelse i kr.

Samlet oversigt: reduceret CO2-emission

» Forudsætninger for beregning

Besparelse er udregnet på baggrund af en række forudsætninger, der kan læses særskilt. Blandt andet er besparelsen udregnet på baggrund af en brændstofpris på 10 kr/l. Såfremt brændstofprisen er en anden, kan du selv udregne besparelsen. For hver krone prisen overstiger 10 kr/l ganges besparelsen med en faktor 1,06. For hver krone prisen understiger 10 kr/l ganges besparelsen med en faktor 0,94. Køres der f.eks. 60 km pr. dag (30 km til arbejde) 200 dage om året vil nettobesparelsen være 13.726 kr/år ved en benzinpris på 10 kr/l mens besparelsen vil være 14.583 kr/år henholdsvis 12.868 kr/år ved en brændstofpris på henholdsvis 11 kr/l og 9 kr/l.