Gode batteri råd

Helt generelt

Her kan du finde alle de gode råd omkring opbevaring og brug af batterier til elcykler.

Alt sammen noget der er med til at forlænge dit batteris levetid.   

1) Husk altid at oplade batteriet fuldt, inden første gangs brug.

2) Opbevar batteriet køligt. Udsæt ikke Batteriet for temperaturer lavere end -10ºC og højere end 40ºC.

3) Lad aldrig opladeren være tilsluttet til batteriet i længere perioder. Afmontér opladeren efter opladning, f.eks. efter en opladning natten over.

4) Ved langtidsopbevaring bør batteriet opbevares køligt og ca. halvt opladet. Oplad batteriet ca. 1 time hver 2. måned. Metoden formindsker battericellernes kapacitetstab.

5) Opladning af batteriet må ikke ske ved temperaturer lavere end 0ºC og ikke højere end 35ºC.

6) Batteriet må ikke udsættes for temperaturer på mere end 60ºC.

7) Batteriet skal oplades hurtigst muligt når det er helt afladt. Batteriet må aldrig henstå afladt i længere perioder.

8) Udsæt ikke batteriet for ekstremt vej, f.eks. kraftig regn og sne.

9) Udsæt ikke batteriet for kraftige bump og rystelser (f.eks. ved kørsel i ujævnt terræn) da dette kan ødelægge batteriets elektronik.

10) Udsæt ikke batteriet hurtigeskift i kolde og varme omgivelser, da kondens kan opstå, dette kan påvirke batteriets elektriske komponenter.

Ældre cykler med ny batteripakke.

Hvis din elcykel er af ældre dato, så kan display på cyklen være misvisende, derfor skal du:

1) Oplade batteriet fuldt.

2) Kør en tur på din cykel indtil batteriet er helt fladt.-altså cyklen skal slå fra pga. lav strøm. Husk at selvom dit display på cyklen advarer om lav strøm, så skal du stadig køre videre.

3) Gentag punkt 1 og 2, 2-3 gange, herefter vil indikatorene på din cykel ikke være ligeså misvisende.